Nacht van de A.A.P.vzw MindCare nodigt u van harte uit op de eerste
Nacht van de Antwerpse Ambulante Psychotherapeuten

Programma

15.30 uur: Verwelkoming en intro

16.00 uur: ‘Afstemming en het lichaam’ (Kristiaan Plasmans en Geert van Asten)

16.45 uur: ‘Changing emotion with emotion’ (Kurt Renders)

17.30 uur: ‘Geïntegreerde zorg: een casus’ (team Groepspraktijk Zuid)

18.15 uur: ‘Als het lichaam ziek wordt: intuïtie versus wantrouwen’ (Karen Verstraeten en
Ilse Van Lysebetten)

18.45 uur: Walking dinner

19.30 uur: Dansavond met Discobar Nalgostie

Inschrijven kan tot 10/2 door 20 € p.p. te storten op rekeningnr. BE86 5230 8037 1750
(BIC: TRIOBEBB) van www.mindcare.be of 100 € per 6 pers’n.
Graag met vermelding van je/jullie naam en voornaam.