IntervisieNa twee edities van de nacht van de A.A.P. en een overlegavond met ronde tafels “mind the gap”, is er nu een nieuw initiatief van Mindcare namelijk intervisie. Vanuit de VVKP is de idee ontstaan van therapeutenkringen, hierbij vallen echter de mensen zonder basisdiploma master klinische psychologie of ortho uit de boot. Mindcare wil een bredere groep van therapeuten aanspreken en dichter bijeen brengen. Een eerste intervisieavond gaat door op 31 mei a.s. en zou de focus leggen op wat essentieel is in het uitwerken van professionele netwerken; wat de kern uitmaakt van de essentie van de identiteit van de therapeut en hoe we kunnen voorkomen dat er verbrokkeling optreedt in ons werkveld en er dus meer open gecommuniceerd wordt. Wie hier graag constructief mee aan bouwt, is meer dan welkom op 31 mei.

 

Deze eerste MindCare-intervisie-avond gaat door op woensdag 31 mei 2017 van 20u tot 22u in het CC Berchem o.l.v. Chris Ekelmans en Gina Devos. Graag vooraf inschrijven via een mail naar chris.ekelmans@gmail.com.

Van harte welkom!