Wat is MindCare?

MindCare is ontstaan vanuit de dialoog tussen een aantal geëngageerde psychiaters en psychotherapeuten, werkzaam in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) regio Antwerpen en ruime omgeving. De idee om een v.z.w. op te richten groeide vanuit het gevoel dat er ‘iets’ moest gebeuren. De sector worstelt sinds jaren met onderfinanciering, groeiende wachtlijsten, een gebrek aan erkenning (o.a. van de zelfstandige psychotherapeut), een erg versnipperd aanbod en een gebrek aan transparantie en toegankelijkheid.

Uiteraard kunnen deze moeilijkheden voor een groot deel als structureel worden beschouwd en zijn oplossingen erg afhankelijk van financiële middelen en politieke ‘goodwill’. In tijden van besparingen en politieke verharding is dit een frustrerend gegeven. Toch is machteloos toekijken en ons neerleggen bij de beperkingen van ‘het systeem’ volgens ons niet de enige optie.

Met MindCare trachten we de ambulante GGZ te verenigen en de samenwerkingsverbanden, zowel onderling als met onze professionele partners, te verruimen en verstevigen. Ook willen we het aanbod binnen de sector transparanter en beter toegankelijk maken, niet alleen met behulp van deze website maar ook door op regelmatige tijdstippen evenementen te organiseren die ons als hulpverleners samenbrengen.

Wij geloven dat de ambulante GGZ een cruciale schakel is in het hulpverleningsaanbod. Door in dialoog te gaan en de onderlinge afstemming te bevorderen kunnen we de ambulante GGZ duidelijker positioneren, onze krachten bundelen en onze stem laten horen waar dat nodig is.

Het MindCare-team