Nacht van de A.A.P. 2vzw MindCare nodigt u van harte uit op de tweede

Nacht van de Antwerpse Ambulante Psychotherapeuten

Programma

15.30 uur: Verwelkoming en intro
16.00 uur: Het Ritueel
16.30 uur: Paren en passanten
17.30 uur: Van ontmoeten naar creatie
18.30 uur: Walking dinner
19.00 uur: Dansfeest

Vanaf 20.30u ook zonder vooraf inschrijven

Inschrijven kan tot 10/03/2017 door 40 € p.p. te storten op rekeningnr. BE86 5230 8037 1750
(BIC: TRIOBEBB) van www.mindcare.be of 180 € per 5 pers’n.
Graag met vermelding van je/jullie naam en voornaam.